DKH Ovacık’ta Kadınlarla Bir Araya Geldi!

Dersim (21.07.2017)-  Demokratik Kadın Hareketi Dersim örgütlülüğü Ovacık’ta kadınlarla bir araya gelerek sürece dair sohbetler gerçekleştirdi.

DKH faaliyetçileri tarafından yapılan toplantıda kadın sorunu ve bu bağlamda nasıl bir mücadele yürütüleceği anlayışı üzerine yapılan sohbette şu vurgular ön plana çıktı.

Kadın Devrimin Öznesidir!

DKH yapmış olduğu kurultay çerçevesinde bir kez daha kadınların devrimin yedek gücü anlayışına karşı çıkarak devrimin bizzat öznesi olduğunu ‘’kadın yönetime, kadın iktidara’’ anlayış ve perspektifinin bugün her alanda örülmesi – örgütlenmesi gerektiğini beyan etmiştir. Sosyalist toplum perspektifinin bugünden örgütsel mekanizmalarda oturtulması gerektiği üzerine yapılan sohbette kadın sorununu sosyalizme iten anlayışlara karşı çıkılarak yaşamın her alanında geçmişden bugüne meselenin öznesi halini alması gerektiği üzerine duruldu. Toplumsal eşitlik için bugünden kadın sorununun tartışılması ve örgütsel mekanizmalarda bu meselenin hallolması gerektiği kanısına varıldı. Kapitalist eril zihniyetin dünya sistemine damga vurduğu ve dünyayı yönettiği bir düzende kadınların birleşerek mücadele bayrağını yükseltmeleri gerektiği ifade edildi.

Kadın  Mücadelesini  Büyütelim!

Yapılan tartışmalarda esas olarak ekonomik ilişkiler ve bunların kadın ve kadın bedeni üzerindeki etkileri üzerine duruldu.  Kapitalist özel mülkiyetin kadın bedeni üzerindeki sömürüsü yanı sıra ucuz işgücü olarak ayrıca bir sömürüye tabi tutulması kadının özgürleşmesi önünde bir engel olarak durmakta olduğu belirtildi. Ovacık’ta kadınların üretim içerisine dahil olmamalarının tek sorumlusunun erkek egemen sistemin kadın üzerindeki tahakkümü olduğu ve bunu kıracak olanın yine kadınlar olduğu belirtildi.

Sosyalizme giden yolda kapitalist eril zihniyeti alt etmenin tek yolunun kadınların örgütlü mücadelesiyle mümkün olduğu vurgulanarak,  kadınların bulundukları her alanda Dkh’de örgütlenmesi  çağrısı yapılarak toplantı sonlandırıldı.

Ayrıca kontrol et

Eskişehir’de müftülük yasası protestolarından açılan davanın ilk duruşması görüldü!

Eskişehir’de bugün saat 14.00’da 17 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen Müftülere verilen nikah yetkisini protesto eyleminin …