Dersim Kadın Platformu 8 Martı daha güçlü bir Hayırla Karşılıyor

 Dersim Kadın Platformunun çağrısıyla Demokratik Kadın Hareketinin de bulunduğu kadın platformu bugün saat 12.00’da KESK binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Dersim Kadın Platformu adına basın metni okundu. Okunan metinde şu ifadelere yer verildi.

Dersim Kadın Platformunun çağrısıyla Demokratik Kadın Hareketinin de bulunduğu kadın platformu bugün  saat 12.00’da KESK binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Dersim Kadın Platformu adına basın metni okundu. Okunan metinde şu ifadelere yer verildi.“Akp Hükümeti Dönemi kuşkusuz ki kadınların en sert geçirdiği dönem olmuştur. Giydiğimiz eteğin boyundan hamile kadının sokakta gezip gezemeyeceğini , rujumuzdan akşam saat kaça kadar dışarıda kalabileceğimize, kaç çocuk doğuracağımızdan kürtajımıza kadar her konuya girilmiş, ‘kadının mahremiyeti’ diye bir şey bırakılmamıştır. Verilere göre AKP Hükümeti döneminde Kadın cinayetleri yüzde bin dört yüz artmış,  yeni girdiğimiz 2017’in ilk ayında 37 kadın öldürülmüş, 34 çocuk istismara uğramış,  14 kadına cinsel şiddet uygulanmıştır. ‘Bu ülkede biz de varız’ diyen LGBTi’lerin, kadınların yaşamına ve yaşam alanlarına dair üretilen cinsiyetçi politikalar maalesef ki bizlere daha fazla baskı ve ölümlerden başka bir şey getirmemiştir.  OHAL süreci boyunca çıkarılan KHK’ler ile muhalif kesimi oluşturan, ilimizde yüzlerce, ülkede yüz binin üzerinde emekçi hiçbir gerekçe gösterilmeden, soruşturma yürütülmeden görevlerinden ihraç edilmiş, yine muhalif yüzlerce insan gözaltına alınmış tutuklanmış, onlarca televizyon ve gazeteler, kadın dernekleri, STK’lar kapatılmıştır.  Yıllardır kadın mücadelesinin içinde yer alan arkadaşlarımız her türlü baskı ve sindirme politikalarıyla karşı karşıya kalmaktadır”.

8 Mart gibi kadınların mücadelesinin simgesi haline gelmiş tarihi bir günde yapılacaktır!

“Kadın mücadelesinin içinde yer alan ancak bugün tutuklu bulunan kadın arkadaşlarımızın bazılarının davası 8 Mart gibi kadınların mücadelesinin simgesi haline gelmiş tarihi bir günde yapılacaktır. Bu bizim için onurdur, arkadaşlarımızın davalarının takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha duyurmak isteriz. Unutulmamalıdır ki Dersimin 38’den bu yana süregelen mücadele ruhu bugün de biz kadınlar ile devam etmektedir. Her alanda sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. AKP Hükümeti, ilan edilen OHAL sürecini kendi için adeta fırsata çevirip yapmak istedikleri değişiklikleri bir bir gerçekleştirme gayretindedir. Bunların ilki çocukları tecavüzcüleri ile evlendirmenin önünü açan yasa olup, bu yasa kadınların mücadelesi ile geri çekilmiştir. Hiç kuşkusuz ki tek adam tek parti rejimini getirecek yeni anayasa teklifi de, başta kadınlar olmak üzere ezilen sömürülen emekçi halklar tarafından sandıkta gerekli cevabı alacaktır. “

  Toplumun yarısına yakını ya da fazlasının iradesini yok sayan bir anayasa, aslında yok hükmündedir!

“Toplumun yarısına yakını ya da fazlasının iradesini yok sayan bir anayasa, aslında yok hükmündedir Ülkeyi kutuplaştıran politikaların güdüldüğü, muhaliflerin, “hayır” çalışması yürütenlerin ‘terörist’ ilan edildiği, ‘hayır’ kampanyası yürütenlerin sokakta eli silahlı adamlarca tehdit edildiği, polis baskısı ile sindirildiği bir ortamda yapılacak hiç referandum meşru olamaz. Sandıktan ‘evet’ çıkmasını isteyenler, ‘hayır’ seçeneğinin tartışılmasına dahi izin vermemekte, anayasa maddelerini tartıştırmamakta, içeriği hakkında halka bir bilgi verilmeden sandıkta ‘evet’ denilmesini istemektedirler.”

Bu nedenle bizler neden hayır dediğimizi de buradan deklare etmek istiyoruz

 • Bize dayatılmak istenen karanlık geleceğe teslim olmamak için,‘HAYIR’
 • Çocuklarımızın savaşlarda kırılmasını engellemek için, ‘HAYIR’
 • Barış içinde yaşayacağımız Demokratik ve Laik bir ülke için, ‘HAYIR’
 • Türkiye’nin Libya, Irak ve Suriye’de yaşanan türden katliamlara sahne olmasını önlemek için, ‘HAYIR’
 • Ülkenin bir tek kişi tarafından Olağanüstü hal, Sıkıyönetim ve savaş hali yasalarıyla yönetilmesinin önüne geçmek için, ‘HAYIR’
 • ‘Tek din, tek dil’ anlayışı ile yoğrulmuş tekçi asimilasyoncu zihniyete karşı, inanç ve vicdan özgürlüğümüzü tek bir adamın iki dudağının arasına bırakmamak için ‘HAYIR’
 • Kadınlara ve LGBTİ’lilere yönelik cinsiyetçi politikalara dur demek için, ‘HAYIR’
 • Doğamızın ve yaşam alanlarımızın talan edilmesine izin vermemek için, Munzur’da yapılmak istenen baraj politikalarına dur demek için ‘HAYIR’
 • İrademizi, seçme-seçilme hakkımızı bir tek kişinin eline teslim etmemek için, ‘HAYIR’
 • Parlamentonun, mahkemelerin, üniversitelerin bir tek kişinin keyfi yönetimine bağlanmasını önlemek için, cübbelerin postalların altında ezilmesinin önüne geçmek için, ‘HAYIR’
 • Daha iyi koşullarda yaşama istemini dile getiren, çalışma ve iş koşullarının iyileştirilmesini isteyen, tam hak eşitliği, barış ve demokrasi isteyenlerin, kadınların horlanıp-aşağılanması ve cinsiyetçi ayrıma tabi tutulmasına karşı çıkanların bir Tiran tarafından “hain” ilan edilerek zindanlara kapatılmasına set çekmek için, ‘HAYIR’
 • “Ülkenin ve tüm ezilenlerin, baskıyla, polis zorbalığı ve zindan tehdidiyle susturulmaya çalışılan herkesin yararına olan ‘HAYIR’oylarını artırmak için kapı kapı gezecek herkesi ‘HAYIR’ da buluşturacağız”.

“Biz kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü bize dayatılmak istenen böyle kara bir tablo ile karşılıyoruz. 8 Mart bugün dünden daha fazla önem taşımaktadır. Gerek 38 den bu yana Dersim tarihinden, gerek dünya kadınlarının mücadele tarihinden aldığımız güçle, biriktirerek, birleşerek bu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. OHAL’le, darbelere, tek adam tek parti rejimine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çalışmalarımızı bu temelde  “Demokratik Bir Anayasa, Barışçıl Bir Ülke ve Gerçek Bir Adalet için OHAL’de HAYIR” şiarıyla başlatmış bulunduğumuzu da buradan tüm halkımıza duyurmak istiyoruz”dedi.

 

 

Ayrıca kontrol et

Eskişehir’de müftülük yasası protestolarından açılan davanın ilk duruşması görüldü!

Eskişehir’de bugün saat 14.00’da 17 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen Müftülere verilen nikah yetkisini protesto eyleminin …